Creatieve toegankelijkheid


Creatieve toegankelijkheid is het toegankelijk maken van diensten of producten voor een doelgroep waarvoor dit niet automatisch het geval is, op een manier die ook een meerwaarde biedt voor de reguliere doelgroep. De beperking wordt als positieve inspiratiebron gebruikt om op een creatieve manier toegankelijkheid te creëren. Doordat deze tevens een meerwaarde voor de reguliere doelgroep biedt, wordt de specifieke doelgroep niet buitengesloten of anders behandeld.

Creatieve toegankelijkheid heeft raakvlakken met Inclusive Design. Een voorbeeld: Musea gaan hun tentoonstellingen voorzien van visuele ondersteuning, waarin gesproken taal niet leidend is. Dit maakt de tentoonstellingen toegankelijk voor doven en slechthorenden, maar ook andere doelgroepen profiteren hiervan. Denk aan migranten met een taalachterstand, buitenlandse toeristen, mensen met een verstandelijke beperking en jonge kinderen. Ook voor een bezoeker zonder taalbelemmering kan het visuele aspect een hele andere dimensie geven aan de ervaring van de tentoonstelling.

Bij Sencity richten wij ons in het bijzonder op toegankelijkheid geïnspireerd door een dove en slechthorende doelgroep. Tot en met 2020 zijn wij in Utrecht actief om samen met een team aan ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, innovatiedeskundigen, conceptontwikkelaars, kunstenaars, beleidsmedewerkers en financiers de toegankelijkheid samen met culturele instellingen op een creatieve wijze te verbeteren.

Vanwege de brede ervaring van Possibilize bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om creatieve toegankelijkheid in te zetten vanuit andere beperkingen.

TEDx Talk Ronald Ligtenberg

Sluiten