privacy cookie policy promotional conditions

Privacyverklaring

Possibilize, gevestigd aan Oudenoord 330 3513 EX, Utrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.possibilize.today/nl/

Oudenoord 330, 3513 EX, Utrecht, Nederland 0031(0)6 4307 8718

Persoonsgegevens die wij verwerken

Possibilize verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@possibilize.today, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Possibilize verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Possibilize neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Possibilize) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Possibilize bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Emailadres + naam: Permanent
 • Reden: Aanhef in nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Possibilize verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Possibilize gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Possibilize en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@possibilize.today. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Possibilize wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Possibilize neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@possibilize.today.

Winactie possibilize

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor onze winacties. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden. Dit werd voor het laatst geüpdatet op 7 juli 2022.

 • Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie hebt geplaatst op het bericht waarin de actie wordt aangekondigd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een de acties persoonlijk geïnformeerd.
 • Possibilize  kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Medewerkers van Possibilize zijn uitgesloten van deelname.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Possibilize voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Possibilize is niet verantwoordelijk voor eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een beurs, bijeenkomst of soortgelijke evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Possibilize via: 06 – 43078718 of info@possibilize.today.
Scroll naar boven